گفت‌وگو
مفهوم شادی حقیقی
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹

شادی حقیقی چیست؟ چگونه می‌توان به آن دست یافت؟ آیا شادی حقیقی فقط در مادیات وجود داره یا اینکه در ابعاد دیگر زندگی انسان؟ مفهوم شادی حقیقی همواره مورد توجه بسیاری از فلاسفه و نویسندگان بوده و انسانها همواره در طول دوران‌های مختلف به دنبال آن بوده ا‌ند. در این برنامه میزبان سهیل کمالی پژوهشگر مطالعات خاورمیانه هستیم و با ایشان از زوایای خاصی به این موضوع نگاه می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه