گفت‌وگو
فرایند تمدن سازی
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

پایه های اخلاقی فرایند تمدن سازی چیست؟ در این گفت وگو دکتر معین افنانی با میهمان برنامه فرزانه ثابتان، روانشناس و تحلیلگر مسائل روانشناختی و تربیتی، این پرسش را بررسی میکنند.

ثبت نام در خبرنامه