گفت‌وگو
صلح و آموزش جهانی
دی ۱۱, ۱۳۹۵

در این گفت‌وگو دکتر رامین جهانبگلو، فیلسوف و استاد علوم سیاسی، به موضوع نقش آموزش در ایجاد فرهنگ و اخلاق صلح می پردازد و اهمیت ایجاد نهادهای جهانی، جهان وطنی و جهان شهری برای رسیدن به افق مشترک واقعی در مسیر صلح.

ثبت نام در خبرنامه