گفت‌وگو
سهم ایران در تجدد غرب
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹

تجدد یکی از مهمترین مسائل موجود در ایران در طول صد و پنجاه سال گذشته بوده. آیا تجدد غربی می‌باشد یا غیره غربی؟ آیا باید با هر آنچه غربی است ستیزه جویی کرد و یا باید شیفته هر آنچه تمدن غرب دارد شد و از آن بهره برد؟ سهم ایرانیان در تجدد غرب چه بوده؟ دکتر عباس میلانی مورخ، ایران شناس و استاد دانشگاه مهمان امروز برنامه گفتگو می باشند و در مورد سهم ایران در تجدد غرب توضیحاتی می‌دهند.

ثبت نام در خبرنامه