گفت‌وگو
زبان زندگی، زبان بدون خشونت
خرداد ۱۲, ۱۳۹۹

جهان امروز با نهادهای مدنی مانع گسترش خشونت اجتماعی شده. اما گاهی افراد به علت تربیت و تعلیم غلط یا استنباط نادرست از قوانین و اخلاق اقدام به خشونت اجتماعی و یا فردی برای کنترل پیرامون خود می‌کند و این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته است. در این برنامه به راهکارهای جلوگیری از ابعاد گسترش خشونت با حضور دکتر فرهاد ثابتان اقتصاددان و استاد دانشگاه می پردازیم.

ثبت نام در خبرنامه