گفت‌وگو
جنبش زنان
اسفند ۱۹, ۱۳۹۸

نگاهی به جنبش زنان در کشورهای مختلف و تاریخ آن نشان می‌دهد که در بسیاری از این کشورها این جنبش جنبه عمومی و اجتماعی داشته، جایی که در آن زنان قادر به تشکیل انجمن ها، گردهمایی‌ها و حمایت از همدیگر می بوده ا‌ند. تاریخ این جنبش در کشورهای دموکراتیک، در غرب، اروپا، آمریکای شمالی نشون می‌ده که این جنبش چه مسیری رو طی کرده و از زمانی که زن‌ها اجازه رای دادن نداشته ا‌ند حالا به حدی رسیده که امروز قوانینی در این کشورها به وجود آمده که نه تنها از حقوق زن بلکه از حقوق زن به عنوان یک مادر حمایت می‌کنه. اما وقتی به کشور ایران نگاه می‌کنیم درمیابیم که این امکانات به هیچ وجه وجود نداره. مهمان امروز برنامه گفتگو خانم دکتر ناهید حسینی فعال حقوق زنان هستند که دارای تالیفاتی درباره حقوق زن و جنبش زنان در ارتباط با جامعه ایران می‌باشند که در این رابطه توضیحاتی می‌دهند.

ثبت نام در خبرنامه