گفت‌وگو
تنوع و کثرت گرائی فرهنگی‌
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

فرهنگ و تنوع فرهنگی‌ چیست؟ میهمان این هفته برنامه گفتگو شهلا شفیق جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه می‌‌باشند که درباره مفهوم تنوع و کثرت گرائی فرهنگی‌ توضیحاتی می‌‌دهند.

ثبت نام در خبرنامه