گفت‌وگو
تعصب و انواع آن
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹

بسیاری از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم ریشه در تعصبات دارد. تعصب مذهبی، جنسی، وطنی، نژادی، و انواع تعصبات دیگری که گریبان گیر جامعه بشری شده است. خوشبختانه عواملی چون تبادلات فرهنگی، سهولت در مسافرت کردن و آشنایی با مردمان دیگر، همچنین وجود رسانه‌های مختلف آگاهی همگان نسبت به تعصبات رو بالا برده است. این آگاهی باعث شده که ما متوجه شویم که بسیاری از ما به نحوی درگیر انواع تعصبات هستیم که در خانواده با اون بزرگ شدیم و در جامعه در معرض اون بوده ایم. مهمان این برنامه گفتگو خانم دکتر نوشین ثابتی روانشناس و مشاور خانواده هستند که درباره این موضوع صحبت می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه