گفت‌وگو
تحریف تاریخ
مهر ۸, ۱۳۹۶

دانلود با حجم کم 

میهمان این هفته دکتر معین افنانی در برنامه "گفت وگو" دکتر نادر سعیدی، استاد جامعه شناسی است. دکتر سعیدی با برسی کتاب "ناسخ التواریخ" نوشته سپهر کاشانی به موضوع تحریف تاریخ و نقش آن در انحراف افکار عمومی میپردازد.

ثبت نام در خبرنامه