گفت‌وگو
نقش دین در توسعه
تیر ۹, ۱۳۹۷

مسئول دفتر تواندمندی و افزایش قابلیت جوانان در مدرسه لاکهنو درهندوستان، فریدا واحدی در مورد نقش دین در توسعه و پیشبرد تمدن صحبت می‌کند. او که در یکی از سریع ترین شهرهای رو به رشد در هند زندگی می‌کند از تجربه های خود می‌گوید و این که برای ایجاد توسعه پایدارو پیشبرد تمدن، مبادی روحانی و یا اصول حقوق بشری به تنهایی کافی نیست. آیا براستی دین می‌تواند نقش سازنده ای در روند توسعه پایدار داشته باشد؟ با برنامه این هفته «گفت‌وگو» همراه باشید.

ثبت نام در خبرنامه