گزارشهای تلویزیونی
گزارش کنفرانس انجمن ادب و هنر ایران – ۲۰۱۸
بهمن ۱۱, ۱۳۹۷

پایه های یک جامعه پیشرو و مترقی٬ موضوع محوری بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در شهر لندن بود که در اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ برگزار شد. در این گردهمایی موضوعاتی همچون ترک تعصبات دینی٬ نقش اقتصاد و سیاست و اهمیت و لزوم تساوی زن و مرد در یک جامعه پیشرو به بحث و گفتگو گذاشته شد. میهمان ویژه این گردهمایی دکتر فریدون جواهری عضو سابق بیت العدل اعظم بودند که در کنار پژوهشگران و میهمانان دیگر به سخنرانی و ابراز نظرات خود پیرامون مسائل مطرح شده پرداختند.

ثبت نام در خبرنامه