گزارشهای تلویزیونی
گزارش پارلمان ادیان جهان ۲۰۱۸
آذر ۱۵, ۱۳۹۷

گزارشی از هفتمین گردهمایی پارلمان ادیان جهان که با حضور بیش از ۷۰۰۰ نفر از تاریخ ۱-۷ نوامبر ۲۰۱۸ در شهر تورنتو کانادا برگزار شد. شرکت کنندگان از بیش از ۷۰ کشور با ۵۰ دین و مذهب و بیش از ۲۵۰ طریقت و مسلک در آن جمع شده بودند.

ثبت نام در خبرنامه