گزارشهای تلویزیونی
گزارش افتتاح مشرق الاذکار شیلی
آذر ۶, ۱۳۹۵

گزارشی از افتتاح معبد بهائی در آمریکای جنوبی که با حضور بیش از ۵۰۰۰ نفر از سراسر دنیا برگزار شد.

ثبت نام در خبرنامه