کرسی صلح
مسئولیت سیستم بین المللی
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸

دکتر شارلوت کو، استاد حقوق در دانشگاه تگزاس، توضیح می‌دهد که مسئولیت داشتن، ابتدا به معنی صدمه نزدن به دیگری است، اما امروزه به این معنی هم هست که دولت ها باید مطمئن شوند که از استاندارد های بین المللی پیروی می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه