کرسی صلح
خشونت آبشاری
مهر ۲۸, ۱۳۹۷

در این قسمت جان بریت ویت استاد دانشگاه ملیاسترالیا به بررسی چرخه ی تولید خشونت در جامعه می پردازد و پدیده خشونت آبشاری را مورد کنکاش قرار می دهد.

ثبت نام در خبرنامه