کرسی صلح
الگوهای مختلف در توصیف چگونگی حرکت و پیشرفت جهان
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

دکتر مایکل الن، رئیس دیپارتمان علوم سیاسی کالج مائر، توضیح میدهد که اشکال مناقشات ودرگیری‌ها در طول زمان و با گذر از یک جهان بینی به جهان بینی دیگر تغییر کرده و تئوری هایی که برای توضیح آن ارائه کرده ایم، نسبت به انواع مناقشاتی که با آن روبرو میشویم، کم و بیش مفید هستند.

ثبت نام در خبرنامه