چهارچوب
پناهندگان و مهاجرین
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

وظیفه انسانی ما در مواجهه با پناهندگان و مهاجرین چیست؟ چطور می‌‌تونیم به اون‌‌ها آرامش بدیم و برای آیندشون دلگرمشون کنیم؟

ثبت نام در خبرنامه