چهارچوب
جستجوی حقیقت
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

چقدر خانواده، جامعه و محیط زندگی شما در چیزی که به اون باور دارید، تاثیر داشته؟ چقدر خود شما برای اطمینان از درستی مسئله‌ای که با آن مواجه می شوید، تحقیق و بررسی می کنید؟

ثبت نام در خبرنامه