چشم انداز
محبت
خرداد ۹, ۱۳۹۸

محبت به تازگی از افغانستان به امریکا مهاجرت کرده و فوق لیسانس رشته مدیریت است. و می‌خواهد کوشش خود را صرف خدمت به جوانان بکند.

قسمت های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه