چشم انداز
علی
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

علی از والدین مصری در آمریکا به دنیا آمده و به کار طراحی لباس مشغول است.

قسمت های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه