پارلمان جهانی ادیان
رابرت سلزر عضو مدیریت پارلمان ادیان جهان
فروردین ۱۴, ۱۳۹۹

دکتر رابرت سلرز مربی و عضو برد مدیریت پارلمان ادیان جهان است. تلاش های فراوانی که او در سراسر عمرش در زمینه جنبش های مذهبی انجام داده او را به وکیل مدافعی با سابقه برای گفتگوهای مذهبی تبدیل کرده است.

ثبت نام در خبرنامه