ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۹ – بخش دوم
فروردین ۲, ۱۳۹۹

کامیار بهرنگ ژورنالیست، میهمان این بخش برنامه نوروزی است. با گفتگو با او همچنین شنیدن ترانه اسرار ازل با صدای بهزاد خوش مشرب به استقبال بهار می رویم.

ثبت نام در خبرنامه