نماهنگ – قصه طاهره
خرداد ۱, ۱۳۹۵

رقص از الهه امیری شعر چهره به چهره از طاهره و آهنگ از محسن نامجو.

ثبت نام در خبرنامه