مهارت های زندگی
مهارتهای زندگی – ف‌‌‌۶ ق۱۰
آبان ۲۰, ۱۳۹۴

در این قسمت، با دیدگاه آفریقایی ها به زندگی آشنا می شیم. از نظر اونها همه چیز یکی هست و با این دید، رسیدن به رفاه اجتماعی خیلی راحت تر میشه.

ثبت نام در خبرنامه