مهارت های زندگی
مهارتهای زندگی – ف۶ ق۸
آبان ۸, ۱۳۹۴

لیلا در مورد همسایگانش صحبت می کنه وهمچنین به فعالیتهای اونها برای خدمت به محیط اطرافشون اشاره می کنه.

ثبت نام در خبرنامه