آموزه‌های نو
(آموزه های نو ق۵ – مقام انسانیت و مقام حیوانیت (ق۱
مرداد ۲۰, ۱۳۹۷

در این برنامه، جِیمی هیث (Jamie Heath)، خواننده و آهنگساز، با اشاره به دو مقام انسانیت و حیوانیت در انسان این سؤال را طرح می کند: چرا هیچ انسانی کامل آفریده نشده است؟

ثبت نام در خبرنامه