مثل نسیم
مثل نسیم – شرلین استیونس
مرداد ۷, ۱۳۹۵

نمی تونستم تصور کنم خدا روش رو از صدها میلیون انسان برگردونه... یه اتفاق زیبا افتاد روی دیوار خالی طرحی رو دیدم و صدائی رو شنیدم... که می‌گفت من همیشه دوستت داشتم... از وزش نسیم عنایت پروردگار بر همگان این بار شاهد مرور آن برشرلین استیونس هستیم.

ثبت نام در خبرنامه