مثل نسیم
مثل نسیم – ران و آمیتا
مهر ۱۵, ۱۳۹۵

متاسفانه مادرم سرطان گرفت و دو سال بعد هم درگذشت خاله ام اینا فکر میکردند چون به دین مسیحی پایبند نبوده این اتفاق براش افتاده ... تو بچگی من به برادر ناتنی ام آسیب زدم و به خاطر همین من رو برای شش ماه به بیمارستان روانی کودکان بردند ... محفل بهائی ها به ما گفت که نمیتونید بدون اینکه ادواج کنید با هم زندگی کنید ... من یه پدر خونه دارم که مهمترین کارم مراقبت از بچه هاست...‎ اینگونه فیض الهی مثل نسیم بر ران و آمیتا مرور کرد.

ثبت نام در خبرنامه