ماجراهای تیران و مهران
ماه پیشونی
مهر ۲۸, ۱۳۹۷

هیچ چیزی به اندازه ی محبت جاودانه نیست، محبتی خالص که توقع هیچ چیزی را برای انسان ندارد جز آرامش قلبش.

ثبت نام در خبرنامه