فصل مشترک - فصل ۲
توانمندسازی نوجوانان
مرداد ۵, ۱۳۹۶

چطور می‌توان حس مسئولیت پذیری در نوجوانان را تقویت کرد؟ مستند ادای دین به مَدیسون روایت گر تلاشی در همین راستا است.

ثبت نام در خبرنامه