فصل مشترک - فصل ۲
ف٢ تبعیض و بیگانه ستیزی درجهان امروز
مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

گفتگویی داشتیم با خانم دکتر کیوان گئولا و از ایشون پرسیدیم در جهان امروز چه عواملی در جدایی ما از هم و رواج بیگانه ستیزی نقش دارند؟ و چطورمی توان این دیوار را فروریخت؟

ثبت نام در خبرنامه