فصل مشترک - فصل ۲
ف٢ امید به زندگی، تجربه یک انسان
مهر ۱۹, ۱۳۹۷

زندگی شبیه لنز دوربین است،هر چه که بیشتر روی آن تمرکز کنی ، واضحتر و واقعی تر به نظر می رسد و وای از روزی که بر روی نقاط منفی فوکس کنیم و تنها آن ها را ببینیم، این منفی نگری شاید آغازی باشد برای شکست های متوالی. از کریم بختیاری مستند ساز پرسیدیم که اتفاق عجیبی که برایش رخ داد چگونه مسیر زندگیش را تغییر داد؟

ثبت نام در خبرنامه