فردایی بهتر
ف‌۲ ق۱۰
مهر ۵, ۱۳۹۷

در ادامه‌ گفتگوی قبل، نهال برای ما می‌گوید چه چیزی او را به زندگی در راه خدمت به دیگران تشویق می‌ کند.

ثبت نام در خبرنامه