عشق ٬ فرای مرزها
عشق فرای مرزها – ف۲ق۹
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

برایان آمریکایی پیش از این که با مژگان ازدواج کند، باور نمی کرد که روزی چنان عاشق یک زن ایرانی باشد که زندگی بدون او برایش مفهومی نداشته باشد.

لینک برنامه در یوتیوب:

ثبت نام در خبرنامه