عشق ٬ فرای مرزها
عشق، فرای مرز ها – خانواده تروشه
دی ۱۱, ۱۳۹۴

ماریا یک زن جاماییکایی- پورتوریکویی است که وقتی در ماکائودرس می داده با آرماندو امریکایی آشنا می شوند و ازدواج می کنند.

ثبت نام در خبرنامه