عرفان جانان
نگاهی به چهار شخصیت ادبی: سیبویه، قولویه، ابن حاجب و ابن مالک
آذر ۲۴, ۱۳۹۷

با معرفی کوتاه از این چهار عالم سرشناس نحوی و آثارشان می‌توان دید که عالم نحوی یاد شده در رساله چهار وادی چگونه مطالبی در سر داشته و عالم الهی مرادش چه بوده وقتی از او می‌خواهد هرآنچه از این استادان نحو در سر داشته به کناری زند و آن گاه بر آب راند تا از آن بحر بگذرد.

ثبت نام در خبرنامه