عرفان جانان
حدیث کنت کنز
آبان ۱۲, ۱۳۹۷

حضرت بهاءالله در چهار وادی در وصف عاشقان می‌فرمایند که «این مقام را شرح نتوانم و وصف ندانم». این گروه را هادی نه نفس ایشان است که انجام و تبعیت از ظواهر را امر می کند، و نه عقلشان که برای درک حقائق عالم محسوس است و نه عرفان حق. بلکه هادی ایشان عشق حضرت دوست است که آنان را به ترک نفس و عقل می خواند.

ثبت نام در خبرنامه