صدای دیگر
ق۳ محرک‌های نامطلوبی
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶

در گام بعدی مروری خواهیم داشت بر محرک‌هایی که عکس‌العمل‌های نامطلوبی را برای شما بوجود می‌آو‌رند. در این برنامه تلاش خواهیم کرد که بر این محرک‌ها فائق آییم.

ثبت نام در خبرنامه