صدای دیگر
ق۱۲ مغناطیس
تیر ۳۱, ۱۳۹۶

در برنامه‌های گذشته به بعضی‌ از اصول و شرایطی پرداختیم که موجب افسردگی، اضطراب و عادت‌های ناخواسته میشود. در این برنامه با نگاهی‌ مجدد به توانایی انتخاب در میابیم که چگونه می‌توانیم مغناطیس شهامت و قدرت و صفاتی شویم که بتوانیم در این دنیای پر ظلم و تاریک چون نوری تابان بدرخشیم.

ثبت نام در خبرنامه