سلام سلامتی - فصل ۱
عشق و حمایت‌های جامعه
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

ما ایرانی‌‌ها که دور و برمون معمولا با وجود خانواده و دوستان شلوغ پلوغ هست شاید متوجه نشده باشیم که همین حمایت‌ها چقدر در سلامت بدن، پیشگیری از بیماریها و بهبودی بعد از بیماریهای جدی اثر دارد. مروری به چند نمونه تحقیق خواهیم داشت.

ثبت نام در خبرنامه