سرچشمه الهام
قسمت پنج: علی‌محمد ورقا
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

اشعار و شعرایی که الهام بخش موسیقی‌دانان شدند. در این قسمت نگاهی‌ به زندگی‌ جناب ورقا و اشعار زیبای ایشان خواهیم کرد. در این برنامه با سنبل طائفی، تام پرایس و ستیون اسمال و سفر آنها به شهر پراگ همراه خواهیم بود که نحوه ضبط آهنگی را که با الهام از یکی‌از اشعار ورقا الهام گرفته شده است را ببینیم.

ثبت نام در خبرنامه