سرچشمه الهام
قسمت هفت – (قسمت آخر) – اشعار نوش
شهریور ۱, ۱۳۹۷

اشعار و شعرایی که الهام بخش موسیقی‌ دانان شدند. در این قسمت با یکی‌ از شاعران قرن اول تاریخ بهائی انوشیروان پور گشتاسب معروف به نوش آشنا می شویم و نحوه ضبط آهنگ شاه ملک جان را که با الهام از یکی‌ از اشعار نوش ساخته شده است و در شهر پراگ با همکاری سنبل طائفی، تام پرایس، ستیون اسمال، و ارکستر سمفونی ملی‌ پراگ ضبط شده است می بینیم

ثبت نام در خبرنامه