سرچشمه الهام
قسمت شش: دکتر شاپور راسخ
مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

اشعار و شعرایی که الهام بخش موسیقی‌دانان شدند. در این قسمت نگاهی‌ به اشعار آقای دکتر راسخ و کتاب شعر ایشان «سرود رهگذر» خواهیم داشت و همچنین با تام پرایس، ستیون اسمال و سنبل طائفی در سفرشان به شهر پراگ برای ضبط آهنگ «زندگانی» که با الهام از یکی‌از اشعار دکتر راسخ ساخته شده است و با همکاری ارکستر سمفرنی ملی‌ پراگ ضبط شده است، همراه خواهیم بود.

ثبت نام در خبرنامه