سرچشمه الهام
قسمت سه‌: جنون
تیر ۲۸, ۱۳۹۷

اشعار و شعرائی که الهام بخش موسیقی‌دانان شدند. در این برنامه با یکی‌از شاعران بهائی میرزا فرج الله فنائیان سنگسری اشنا میشویم و با سنبل طائفی، ستیون اسمال و تام پرایس همراه خواهیم بود و نحوه ساخته شدن آهنگ حبیب عاشقان را مشاهده می‌کنیم که با ارکستر ملی‌ سمفونی پراگ ضبط شده است.

ثبت نام در خبرنامه