دورهمی
نقش جوانان در فعالیت های اجتماعی
آذر ۲۷, ۱۳۹۵

میزبان این هفته برنامه دورهمی چیترا و موضوع گفتگویشان نقش جوانان در فعالیت های اجتماعی است.

ثبت نام در خبرنامه