ترانه عاشقان را غم حرام است
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۶
لینک ترانه در یوتیوب لینک ترانه در ساندکلاد

ثبت نام در خبرنامه