گزارشهای تلویزیونی
گزارش تبعیض علیه بهائیان در ایران و یمن
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷

گزارشی از نشست آزادی ادیان و مسأله تبعیض علیه بهائیان در ایران و یمن که به دعوت دفتر روابط عمومی بهائیان آمریکا در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد.

ثبت نام در خبرنامه