با چراغ گرد شهر
با چراغ گرد شهر – سن رافائل آمریکا/ بهار و پیمان محمد حسنی
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۹

بهار و پیمان هر دو مهندس کامپیوتر هستند ولی بخش بزرگی از زندگیشان صرف خدمت به کودکان محروم شهرهای اطراف و آموزش آن‌ها می شود.

ثبت نام در خبرنامه