با چراغ گرد شهر
با چراغ گرد شهر- استرالیا – الهام اشراقیان
فروردین ۱۴, ۱۳۹۹

الهام فیلم سازی ایرانی استرالیایی است که تصمیم گرفته رنج اقلیت های ایرانی پس از انقلاب را به شیوه ای آوانگارد به تصویر بکشد.

ثبت نام در خبرنامه