بازتاب
هدف و برنامه ق۲
فروردین ۱۰, ۱۳۹۸

چرا بسیاری در دنیا دچار ناامیدی شده‌اند؟ راه حل غلبه بر این ناامیدی‌ها چیست؟ چگونه می‌توان با توجه به اوضاع جهان و مشکلات متعدد و عدم امکان پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه، از سردرگمی‌ها رهایی پیدا کرد؟ در ادامه‌ مبحث هدف و برنامه‌ ریزی همچنان شاهرخ کوهستانی، در خدمت فرزانه ثابتان مشاور خانواده و دکتر پیمان رئوفی روانشناس است تا گفتگویشان را ادامه دهند.

ثبت نام در خبرنامه